Gradvis og kontrolert åpning.

Vi kommer nå fra og med mandag 18.mai og foreta en gradvis og kontrollert åpning av virksomheten. Følg med på plakater, Facebook og vår hjemmeside.

Vi ser oss ikke i stand innenfor gjeldende regler å kunne starte opp kompedagen og småbarnstreff. Men vi presiserer at ALLE må vaske hender i såpe og vann, bruke antibac og overholde 1 meters avstand. Vi kommer til å servere den enkelte på sin plass i porsjoner. Ingen må gå å ta maten selv enn så lenge. Både datakafe og strikke kafe vil kunne starte opp, og også aktivitetsbingoen på onsdager. Vi har også planer om å få gang på vårt snekkerverksted. 

2020 © Iveland frivilligsentral