0 visjon Agder på besøk

I dag hadde vi besøk av Tom Erik Dønnestad fra 0 visjon Agder på småbarnstreffet. Der snakket han om sikkerhet og regler rundt ATV kjøring. Et tema som framover vil bli satt fokus på her i Iveland.

Mange kom med innspill og spørsmål til Dønnestad, og vi tror mange fikk en liten aha opplevelse av det som ble snakket om. Målet må være at alle i kommunen blir bevist på hva som gjelder av lover og regler og at vi i framtiden kan slippe ulykker. Vi har jo ingen å miste og ingen ønsker å skade eget barn eller i verste fall andres barn. Dønnestad understrekte at det er foreldre som er rollemodellen for den oppvoksende slekt også her i Iveland.

2020 © Iveland frivilligsentral